Han byggde Aqsâ-moskén och han renoverade den

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/244-245)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ

Och hans hustru som stod log förnöjt. Då gav Vi henne det glada budskapet om Ishâq och om Ya´qûb efter Ishâq.”1

Om inte Ya´qûb hade levt på Ibrâhîms och Sârahs (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) tid, skulle hans benämning som en av Ishâqs ättlingar inte varit till någon större nytta. Dessutom sade Allâh (ta´âlâ):

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom Ishâq och Ya´qûb och Vi gjorde dem alla till rättsinniga människor.”2

Det fordrar att han levde på deras tid. Därtill var det han (´alayhis-salâm) som byggde Aqsâ-moskén, vilket både står i tidigare skrifter och i den hadîth som al-Bukhârî, Muslim och andra rapporterade via Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Allâhs sändebud! Vilken moské grundades först?” Han sade: “Heliga moskén.” Jag sade: “Och sen?” Han sade: “Aqsâ-moskén.” Jag sade: “Hur lång tid var det mellan dem?” Han sade: “Fyrtio år.”

Ibn Hibbân nämnde att perioden mellan Sulaymân (´alayhis-salâm), som han för övrigt trodde var Aqsâ-moskéns grundare då han i själva verket var den som renoverade den efter att den hade ödelagts och smyckats, och Ibrâhîm var fyrtio år lång, en åsikt som Ibn Hibbân avvisades för. Faktum är att det var flera tusen år mellan dem – och Allâh vet bättre.

111:71

221:72