Han bryr sig om muslimerna

Fråga: Det har rapporterats:

”Den som inte bryr sig om muslimernas angelägenhet tillhör inte dem.”

Betyder det att man skall följa nyheterna i medierna och ha kännedom om deras tillstånd eller har det en annan betydelse?

Svar: För det första är hadîthen inte autentisk. De lärda har talat om den.

För det andra är det inte så man bryr sig om muslimerna. Att bry sig om muslimerna innebär att man löser problemen. Problemen skall lösas. Det räcker inte att känna till dem. Den som kan lösa problemen bryr sig om muslimernas angelägenheter.