Han ber inte

1757 – Jag hörde Ahmad säga:

Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker. Bön, allmosa, fasta och fromhet tillhör tron. Synder reducerar tron.”

1758 – Jag hörde Ahmad nämna Ibn ´Uyaynah och sade:

Jag hörde honom säga att tron stiger och fördömde inte den som säger att den också sjunker.”

1759 – Jag hörde Ahmad säga: Jag hörde Sufyân säga:

Den som säger att tron sjunker ska inte fördömas.”

1760 – Jag hörde Ahmad säga:

Jag har fått reda på att Mâlik bin Anas, Ibn Djuraydj och Fudhayl bin ´Iyâdh sade att tron består av tal och handling.”

1761 – Jag hörde Ahmad säga:

Den som säger att han inte ber är otrogen.”

1762 – Jag hörde Ahmad säga:

Yahyâ (det vill säga Ibn Sa´îd) godkände åsikten om att tron stiger och sjunker.”