Han behöver inte fasta trettio dagar

Fråga: En man fastade i sitt land som började fasta efter Saudiarabien. De slutade fasta efter oss. Både de och vi fastade trettio dagar, men trettio dagar hos oss motsvarar tjugonio dagar hos dem. Vad är domen för det?

Svar: Han skall sluta fasta med landet som han befinner sig i. Han behöver inte fasta trettio dagar. Och om han fastar trettio dagar sett till att de båda länderna gjorde det så är det bara bra.