Han är troende

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/35)

Muhammad bin Nasr sade bland annat:

“I och med att vissa synder är otro till skillnad från andra, skilde Allâh (ta´âlâ) på dem och delade upp dem i tre typer:

1 – Synder som är otro.

2 – Synder som är trots.

3 – Synder som är olydnad och varken otro eller trots.

Allâh berättade att Han ingjutit i de troende avsky mot allt omnämnt. Och i och med att alla goda handlingar hör till tron, har Han inte skilt på någon av dem. Han sade inte att Han har fått oss att älska tro, plikter och alla andra handlingar, utan Han generaliserade dem allesammans och sade:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ

“Men Allâh har gjort tron dyrbar för er och visat era hjärtan dess skönhet.”1

Det omfattar alla goda handlingar. Han har fått dem att älska bön, allmosa och alla andra goda handlingar på ett religiöst sätt, liksom Han har fått dem att avsky alla synder på ett religiöst sätt. Till det hör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Han som gläds av sina goda handlingar och grämer sig över sina synder är troende.”2

149:7

2Ahmad (1/18), at-Tirmidhî (2165) som autentiserade den och al-Hâkim (1/114) som också autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî.