Han är ovanför tronen och Hans myndighet är överallt

3298 – ´Abd bin Humayd med flera berättade för oss: Yûnus bin Muhammad berättade för oss: Shaybân bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Qatâdah: al-Hasan berättade från Abû Hurayrah som sade:

”Medan Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med sina följeslagare strök ett moln förbi. Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vet ni vad det är för något?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är sky som vattnar jorden. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) för den till folk som varken tackar Honom eller tillber Honom. Vet ni vad som finns ovanför er?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Den nedersta himlen; ett skyddat valv och en bevarad våg. Vet ni hur långt det är mellan er och den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Mellan er och den är ett avstånd på 500 år. Vet ni vad som är ovanför den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför den finns två himlar. Mellan varje himmel finns ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju himlar, avståndet mellan varje himmel var som avståndet mellan himmel och jord. Därefter sade han: ”Vet ni vad som är ovanför det?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför det är tronen. Avståndet mellan den och himlen är som avståndet mellan två himlar. Vet ni vad som är under er?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är jorden. Vet ni vad som är under den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Under den finns en annan jord. Mellan dem båda sträcker sig ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju jordar, avståndet mellan varje jord var 500 år. Därefter sade han: ”Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ är. Om ni hade kastat ned ett rep till den nedersta jorden så hade det fallit på Allâh.” Därefter läste han upp:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.”12

Denna hadîth är främmande från det här hållet. Det rapporteras från Ayyûb, Yûnus bin ´Ubayd och ´Alî bin Zayd att al-Hasan inte har hört från Abû Hurayrah.

Vissa lärda tolkade denna hadîth och sade att repet hade i så fall fallit på Allâhs kunskap, förmåga och myndighet. Allâhs kunskap, förmåga och myndighet finns ju överallt medan Han är ovanför tronen, vilket Han själv har sagt i Sin skrift.

157:3

2Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3298).