Han är otrogen

Ibn ´Allân och andra sade: al-Kindî underrättade oss: ash-Shaybânî underrättade oss: al-Khatîb underrättade oss: Abû Nu´aym Hâfidh underrättade oss: Mûsâ bin Ibrâhîm bin an-Nadhr al-´Attâr berättade för oss: Muhammad bin ´Uthmân bin Abî Shaybah berättade för oss: Jag hörde ´Alî al-Madînî stå på predikstolen och säga:

Den som påstår att Qur’ânen är skapad är otrogen. Den som påstår att Allâh inte skall beskådas på Domedagen är otrogen. Den som påstår att Allâh inte talade med Mûsâ på riktigt är otrogen.”

Ibn Makhlad sade: Muhammad bin ´Uthmân berättade för oss: Jag hörde ´Alî al-Madînî säga två månader innan han dog:

Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Den som säger att den är skapad är otrogen.”

´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî sade: Jag hörde ´Alî al-Madînî säga:

Det är otro.”

Det vill säga dogmen om att Qur’ânen är skapad.