Han är Murdji’î och inte Salafî

Fråga: Vissa bland oss tillskriver sig Salafiyyah och säger att tron består av tal, bekräftelse och handling men att handlingen utgör ett villkor för en fullkomlig tro.

Svar: Han följer inte Salafiyyah. Han är en Murdji’î. Han tillhör Murdji’ah. Murdji’ah följer inte Salafs metodik.