Han är med er, var ni än befinner er

Publicerad: 2007-06-07
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 301

Fråga: Allâh (subhânah) säger:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

”Han är med er, var ni än befinner er.”1

Det vill säga med kunskapen. Anses inte detta vara en tolkning (تأويل)?

Svar: Det är ingen tolkning. Att vara med någon kan ha flera betydelser. En av dem är sällskap utan beblandning. Exempel på det är att man säger att månen är med oss, trots att den är i himlen. Men i och med att den hela tiden är synbar och människorna färdas i dess sken, anses den vara med dem. Om det ligger till på detta vis med en skapelse, hur är det då med Skaparen (djalla wa ´alâ)?

Om det är korrekt att säga att månen är med någon, då den är i himlen, vad skall man då säga om Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ)? Han är med Sin skapelse med Sin kunskap och omfattning, samtidigt som Han (´azza wa djall) är ovanför Sin tron.

157:4