Han är majoriteten

Så vackert Abû Shâmah uttalade sig i ”Kitâb-ul-Hawâdith wal-Bid´a” när han sade:

”När det kommer en befallning om fasthållning vid samlingen så syftar den på fasthållning vid sanningen och dess anhängare. Det spelar ingen roll om de är få och de som opponerar sig sanningen är många.”

Ty sanningen är den som den första samlingen på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares tid höll fast vid. Man skall inte titta på hur många Ahl-ul-Bid´a efter dem är i antal. ´Amr bin Maymûn al-Awdî berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Samlingen är det som stämmer överens med sanningen om du så skulle vara ensam.”

I en annan rapportering sade han:

”Ve dig! Majoriteten har lämnat samlingen. Samlingen är det som stämmer överens med lydnaden till Allâh (´azza wa djall).”

Nu´aym bin Hammâd sade:

”Det vill säga att när samlingen är förstörd så skall du hålla dig till det samlingen var innan den förstördes. Det spelar ingen roll om du skulle vara själv. I så fall är du samlingen.”

al-Hasan al-Basrî sade:

”Jag svär vid Allâh att Sunnah är mellan överdrift och underdrift. Härda med Sunnah, må Allâh benåda er! Förr var Ahl-us-Sunnah minoriteten. Idag är de det minsta antalet av de kvarstående människorna. De har inte avvikit med de glamorösa och deras glamorösa liv och de har inte avvikit med Ahl-ul-Bid´a och deras innovationer. De har härdat med sin Sunnah till dess att de träffade sin Herre. Så skall även ni – om Allâh vill – vara.”

Imâm Muhammad bin Aslam at-Tûsî, vars ledarskap det råder samstämmighet om, sade:

”Jag har aldrig fått reda på en Sunnah utan att jag har praktiserat den. Jag ville även göra Tawâf runt Ka´bah ridandes, men fick aldrig möjligheten.”

När några lärda på hans tid blev frågade om den väldiga majoriteten i hadîthen:

”När människorna blir oeniga skall ni hålla fast vid den väldiga majoriteten.”1

svarade de:

”Muhammad bin Aslam at-Tûsî är den väldiga majoriteten.”

Jag svär vid Allâh att de hade rätt. När en person har kunskap om Sunnah och kallar till den så är det han som är beviset, samstämmigheten, den väldiga majoriteten och de troendes väg – den som avviker från den och följer sin lust kommer Allâh låta vara och kasta honom i helvetet.

1Ibn Mâdjah (3950). Svag enligt al-Albânî.