Han är inte Sunnî

De Ahl-ul-Hadîth som föll i vissa fel gjorde så på grund av era kunskaper som ni skryter över och särskiljer er med. De Ahl-ul-Hadîth som vidhåller Salafs metodik förskonas från all nykommen fördjupning i teorier och tillgjordhet som är till för att hitta på nya dogmer.

Den som hittar på en dogm som inte var känd på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid och kallar folket till den medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var tyst om den och talade inte om den, är varken Sunnî sett till dogm eller berömvärd hos Ahl-ul-Hadîth.