Han är inte Murdji’î

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

as-Sunnah (3/573)

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

Jag frågade Ahmad om personen som säger: ”Jag betraktar mig själv som troende sett till domar och arvsrätt, men jag vet inte hur Allâh (´azza wa djall) ser på mig.” Ahmad svarade: ”Han är inte Murdji’î.”