Han är innovatör

Fråga: Vad gör lekmannen om en lärd säger att en person är en innovatör medan en annan säger att han är från Ahl-us-Sunnah? Skall han tillämpa regeln inom kritik och beröm?

Svar: Kritik och beröm skall praktiseras av Muhaddithûn, inte er. Tal om människor och indelning av bra och dåliga är skvaller och baktal. Det är inte kritik och beröm. Kritik och beröm berör kunskapen om berättarkedjornas och återberättarnas tillstånd. Det skall praktiseras av Muhaddithûn och inte av vem som helst.

Tabdî´ utförs på personen som praktiserar en innovation eller innoverar. Den som innoverar eller praktiserar en innovation utan att ha innoverat den är en innovatör:

Den som innoverar något obehörigt till våra angelägenheter, får det avvisat.”

I en annan formulering står det:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”1

Det vill säga även om det inte är han som har innoverat den.

1 al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).