Han är förstörd

Fråga: Vad är domen för att kalla Salafs metodik för en förstörd metodik?

Svar: Domen är att han är förstörd.

Käre broder! Du skall inte förvåna dig över att det goda folket kallas för öknamn. Vet du inte att profeterna beskrevs som magiker och galningar? Allâh (ta´âlâ) sade:

”Inget sändebud kom till dem som levde i gångna tider utan att de kallade honom trollkarl eller galning.”1

Skadades profeterna av dessa öknamn? Nej. De fick den berömvärda slutdestinationen och lov och pris tillkommer Allâh. Förvåna dig inte när de goda får öknamn. Vet du inte att de som förnekar Allâhs egenskaper kallar dem som bekräftar dem för Mudjassimah, Hashawiyyah och Nawâbit. Detta skadar inte dem.

Om det är så att en Salafî motstrider Salafs metodik, säger vi att han är förstörd. Men vi säger inte att felet hör till metodiken. Vi har bröder som följer Salafs väg, eller rättare sagt vill följa Salafs väg, och motsätter sig Salaf i sina handlingar. De skadar islam och muslimerna mer än vad de gagnar. Det är möjligt att den här personen såg en Salafî med dåligt uppförande. Till följd därav sade han att Salaf är förstörda.

Vi vet inte vad som har hänt. Men om han verkligen avsåg Salaf, säger vi till honom:

“Du är den förstörde och inte Salafs metodik.”

1 51:52