Han är en Surûrî

Fråga: Det finns en person som kallar sig för ”Salafî”. Trots det säger han att Salafiyyûns lärda idag är okunniga. Han säger att de inte besitter någon annan kunskap än Fiqh-relaterade frågor och att de favoriserar makthavarna. Han säger att makthavarna är otrogna. Han anser det vara tillåtet med flera grupper och samarbetar med dem. Är detta en Salafî?

Svar: Det är en Surûrî.