Han är en lögnare!

Fråga: Det finns folk som tillskriver sig kunskap som säger att det hör till Salafs metodik att göra uppror mot den orättvise ledaren…

Svar: Lögnare! Han är en lögnare och vet inte vad Salafs metodik är för något. Enligt Salafs metodik gör man inte uppror mot den orättvise ledaren så länge han är muslim. Det skall härdas med hans orättvisa och vrånghet. Det skall härdas med det. Det skall inte göras uppror mot honom. Ty uppror mot honom medför en större nackdel som spillt blod, splittring och olydnad. Det rör sig nämligen om många nackdelar. Det skall härdas med hans orättvisa, synder och personliga brister. Man skall sträva efter enighet för de fördelar som den bidrar med och för att avvärja skador och nackdelar.