Han är Djahmiyyahs ledare idag

Med sina två böcker ”at-Talî´ah” och ”at-Tankîl” avvisade Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ al-Mu´allimî al-Yamânî (d. 1386 – rahimahullâh) Muhammad Zâhid al-Kawtharî som var sin tids ledare för Djahmiyyah. Han förtalade Hadîth-lärans imamer och återberättare och anklagade dem för att förkroppsliga och likna Allâh vid skapelsen samt för fanatism. Han gick så långt att han förtalade vissa följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) och konkretiserade att Abû Hanîfah inte ville återberätta från dem och att han föredrog sina analogier framför deras återberättelser. Utan rädsla för Allâh har han respektlöst smädat och skymfat många imamer. Må Allâh ge honom vad han förtjänar!