Han älskade Allâh och älskades av Allâh

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (2/77)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Allâh sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot de troende, omutligt fasta mot de otrogna, de som strävar och kämpar för Allâhs sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Allâh, som Han skänker åt den Han vill. Allâh är vid, vetande.”1

Qatâdah sade:

Allâh sände ned denna vers och Han visste att vissa människor skulle avfalla. Efter att Allâh hade tagit Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv, avföll de flesta araberna från islam – alla förutom tre moskéer: Madinah, Makkah och al-Djawâthî från ´Abdul-Qays. De som avföll sade: ”Vi fortsätter att be utan att betala allmosa. Du ska, vid Allâh, inte beslagta våra egendomar!” De talade med Abû Bakr för att han skulle gå med på förslaget. Det sades till honom att om de verkligen hade förstått, skulle de betalat allmosa. Då sade Abû Bakr: ”Vid Allâh! Jag skiljer inte på något som Allâh har enat. Jag kommer att strida mot dem om de så låter bli att betala ett rep som Allâh och Hans sändebud har ålagt dem att betala.” Följaktligen försåg Allâh Abû Bakr med arméer som bekrigade dem till dess att de gick med på att betala allmosa. Vi brukade tala om att denna vers uppenbarades kring Abû Bakr och hans följeslagare.”2

Rapporterad av ´Abd bin Humayd, Ibn Djarîr, Ibn-ul-Mundhir, Abûsh-Shaykh, al-Bayhaqî i ”as-Sunan” och Ibn ´Asâkir.

15:54

2al-Bukhârî (2946), Muslim (33), Abû Dâwûd (2640) och Ibn Mâdjah (3928).