Hämtar sitt djur i bönen

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Fath-ul-Bârî (4/145)

al-Djûzadjânî sade i boken ”al-Mutardjim”: Ismâ´îl bin Sa´îd berättade för mig:

Jag frågade Ahmad bin Hanbal om personen som håller sitt barn och sedan lägger ned det medan han ber, liksom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. Han sade: ”Det är tillåtet.” Då sade jag: ”Och om han gör som Abû Barzah gjorde då han gick till sitt bortsprungna riddjur och hämtade det medan han bad?” Han svarade: ”Det är tillåtet.”

Samma sak sade Abû Ayyûb – Sulaymân bin Dâwûd al-Hâshimî – och Abû Khaythamah. Ibn Abî Shaybah:

Jag hoppas att bönen är fulländad om man gör som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde och giltig om man gör som Abû Barzah gjorde i sin bön.”

al-Djûzadjânî sade:

Att följa profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är räddning och behöver inget hopp. Hopp är något som behövs när man följer någon annan än honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Därefter citerade han Abû Qatâdahs hadîth där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll i Umâmah medan han stod och bad. al-Djûzadjânî fördömde Abû Khaythamah för att han uttryckte ett hopp. Sådant är inget man hoppas på, ty att följa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah är räddning och framgång.