Hamnar muslimerna och de otrogna i samma helvete?

publicerad
18.02.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî

Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Fråga: Är elden som de otrogna straffas i samma eld som de muslimska syndarna straffas i?

Svar: Det är samma eld, men det har olika nivåer. Vissa är värre än andra. Folket i elden får varierande graders straff. För övrigt är det samma eld för allihopa; de otrognas eld, hycklarnas eld och de muslimska syndarnas eld. Skillnaden ligger i den eviga vistelsen däri.

Det finns alltså två skillnader:

1 – Eldens straff varierar beroende på synderna. Vissa får ett mildare straff än andra.

2 – De muslimska syndarna stannar inte där för alltid, även om de straffas. Vad gäller de otrogna, hycklarna, avgudadyrkarna och ateisterna, kommer de att straffas däri för alltid.