Hamnar i förbud utav okunnighet och glömska

Imâm Muhammad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)

Ikhtiyârât Shaykh-il-Islâm Ibn Taymiyyah, sid. 26

28 – Ibn Taymiyyah ansåg att den som okunnigt eller glömskt ber i ett orent plagg inte behöver ta igen bönen. Han nämnde sitt bevis och sade:

“Således är den starkaste åsikten att den som okunnigt eller glömskt gör något förbjudet under bönens, fastans eller vallfärdens gång, såsom tal eller ätning, inte går miste om sin dyrkans giltighet.”