Halvtimme mellan bönekallet och böneutropet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (33)

Fråga: Vi bor i en ort utanför Riyâdh. Vi utgör tre hus och ber samlingsbönen i moskén. Tiden mellan bönekallet och böneutropet är aldrig längre än 30 minuter av den anledningen att vi inväntar hela församlingen. Är vår sinkning korrekt?

Svar: Ja. Den är korrekt så länge den inte besvärar de andra. Det är korrekt och harmlöst så länge tiden inte går ut eller att de andra besväras.