Halva natten går till bön mot Shaykh ´Abdur-Rahmân al-´Adanî

Dessa människor har blivit sysselsatta med Shaykh ´Abdur-Rahmân [al-´Adanî]. Må Allâh belöna honom väl. Han var tålmodig och tyst. Allâh lät inte honom gå vilse. Titta på frukterna av tålamod, etikett, lugn och överseende. När de föll på sina huvuden angrep de honom, men han härdade bara. Om de bara kunde tänka till. Det hade varit mycket bra om de drog lärdom. Men när hjärtan inte drar lärdom betyder det att de är felvända.

En person sade att han ber mot Shaykh ´Abdur-Rahmân [al-´Adanî] alltsedan 1428 (2008). Han sade att han delar upp natten i två delar; en till sig och en till sin fru. De ber tillsammans mot Shaykh ´Abdur-Rahmân [al-´Adanî]. Er bön har runnit ut i sanden och drabbat er i stället. Sedan 1428 är nätterna uppdelade och tillbringas aktivt och seriöst. Man och kvinna ber mot en Shaykh som kallar till Tawhîd, Sunnah, Fiqh och trosläran. Shaykhen är fredlig. Må Allâh belöna honom väl. Han vill inte ha kaos eller problem. Han skadades inte och lov och pris tillkommer Allâh. Det skadade bara er och era jämlikar. Det är som om du har bett mot en person och ängeln säger ”Må du få samma sak”. Varje gång du och din fru ber mot honom säger ängeln ”Må ni få samma sak”. Ni blev drabbade. Man brukar säga att magin vände sig mot magikern.