Halv skilsmässa

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 240

1152 – Jag hörde Ahmad bli frågad om den som säger till sin fru:

”Du är skild en halv skilsmässa.”

Han sade:

”Hon är skild en gång.”

Jag hörde att det sades till Ahmad:

”Han menade att halv skilsmässa är ogiltig.”

Ahmad svarade:

”Jag tar inte hänsyn till hans avsikt. Det är en skilsmässa.”