Hälsningen under Qur’ân-läsningen

Fråga: Skall personen som blir hälsad medan han läser Qur’ânen hälsa tillbaka eller fortsätta läsa?

Svar: Om du ser en person läsa Qur’ânen är det bättre att inte hälsa på honom. Men om du hälsar på honom så får läsaren antingen hälsa tillbaka eller också fortsätta läsa. Han får göra bådadera.