Hälsningen till Khâdidjah och ´Â’ishah

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Djalâ’-ul-Afhâm, sid. 178-179

En av Khadîdjahs (radhiya Allâhu ´anhâ) dygder var att Allâh skickade Sin hälsning till henne tillsammans med Djibrîl (´alayhis-salâm) som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sedermera vidarebefordrade till henne. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Djibrîl kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Detta är Khadîdjah. Hon har kommit till dig med en behållare med mat i. När hon väl kommer till dig, skall du hälsa till henne från hennes Herre och från mig och ge henne det glada budskapet om ett pärlhus i paradiset som saknar oljud och svårigheter.”1

Vid Allâh! Hon är ensam om detta drag!

Vad ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) beträffar, hälsade Djibrîl till henne via profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ´Â’ishah sade:

”En dag sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”´Â’ish! Detta är Djibrîl som hälsar till dig.” Jag sade: ”Fred med honom, Allâhs nåd och Hans välsignelser. Du ser vad inte jag ser.”2

1al-Bukhârî (7/105) och Muslim (2432).

2al-Bukhârî (7/83) och Muslim (2447).