Hälsningen i bönen

Fråga: Hur hälsar man tillbaka i bönen om man befinner sig i Rukû´, Sudjûd eller Tashahhud?

Svar: Hälsningen skall inte hälsas tillbaka i Sudjûd. Det är i stående person som man hälsar tillbaka genom att låta handens ovansida peka uppåt och handflatan nedåt, så att person märker att du hälsar tillbaka. Detsamma görs i sittande position.