Hälsning utan pekning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (102)

Fråga: Är det tillåtet att peka med handen när man hälsar till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hans grav?

Svar: Nej. Det ska inte pekas med handen. Hälsningen ska vara utan pekning.