Hälsning till syndiga syndare

1807 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Aslam al-Manqarî som sade:

När Sa´îd bin Djubayr gick förbi folk som spelade backgammon lät han bli att hälsa till dem.”

1808 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss, från Yazîd bin Abî Ziyâd som sade:

En gång gick Zâyid bin Hudayr förbi en grupp människor som spelade backgammon och hälsade till dem, något han saknade vetskap om. När han fick reda på det gick han tillbaka till dem och sade: ”Ge mig tillbaka min fredshälsning.”

1809 – Wahb bin Bayân berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss, från ´Abdullâh bin Musayyab, från Yazîd bin Yûsuf som berättade att han frågade Yazîd bin Habîb om schack varpå han svarade:

Om jag hade gått förbi någon som spelar schack skulle jag inte hälsat till dem.”

1810 – En pålitlig person berättade för mig från al-Mu´âfâ bin ´Imrân gällande en man som går förbi en grupp människor som syndar; ska han hälsa till dem? Han svarade:

”Om han gör det för att påbjuda och förbjuda dem, hälsar han till dem och inte annars.”