Hälsning till otrogna

704 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Var inte de första som fredshälsar till judarna och nasaréerna. Och om ni råkar gå på samma väg, så se till att de tar den trängsta.”

Rapporterad av Muslim, al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad”, Ahmad och andra via Abû Hurayrah.

Måhända frågar någon om det är tillåtet att vara den förste som hejar på dem i form av ”God morgon”, ”Hur mår du?” och dylikt. Jag tycker det eftersom förbudet i hadîthen handlar om fredshälsningen som i förstone åsyftar den islamiska fredshälsningen som innehåller Allâhs (´azza wa djall) namn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Freden (السلام) är ett av Allâhs namn som Han har placerat på jorden. Se därför till att sprida freden (السلام) bland er.”

Det stöds bland annat av ´Alqamahs ord:

”´Abdullâh (bin Mas´ûd) hälsade på hövdingarna med en gest.”

Rapporterad av al-Bukhârî som rubricerade hadîthen som:

”Den som hälsar på en Dhimmî med en gest.”

Dess berättarkedja är autentisk.

Alltså tillät Ibn Mas´ûd att de hälsas först med en gest, ty gesten är ingen specifik fredshälsning muslimerna emellan. Detsamma kan sägas om alla andra angivna hälsningar.