Hälsning med handgest

Fråga: Vad är domen för fredshälsning tillsammans med handgest?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är Sunnah att enbart uttala fredshälsningen vid såväl hälsning som svar på hälsning. Fredshälsning med handgest är alltså inte tillåten då handlingen är typisk för vissa hädare. Inte heller är det överensstämmande med Allahs [Islamic phrases=”Azza wa Jalla'”]D[/Islamic] föreskrift. Däremot är det tillåtet att hälsa och gestikulera med handen om den hälsade inte hör hälsningen på grund av avstånd. Det finns rapporterade bevis för det. Detsamma kan den bedjande göra om någon hälsar till honom; han får hälsa tillbaka med handgest, vilket har autentiserats från profeten [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa Sallam”]z[/Islamic].