Halshuggen för tron på Allâhs egenskaper

Ahmad bin Nasr bin Mâlik, Abû ´Abdillâh al-Khuzâ´î.

Abû Hafs al-´Ukbarî sade: Yahyâ bin Sahl ath-Thaqafî berättade för oss: Abû Hafs al-Djawharî berättade för oss: Abû Ahmad berättade för oss: Ahmad bin Ibrâhîm al-Antâkî berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin Nasr al-Khuzâ´î säga:

”En natt drömde jag om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Vem skall vi följa idag?” Han svarade: ”Håll dig till Ahmad bin Hanbal.”

Ahmad bin Nasr sade:

”Jag såg att en besatt man hade trillat ihop. När jag började läsa i hans öra började en kvinnlig djinn tala från honom: ”Abû ´Abdillâh! Låt mig strypa honom. Han säger att Qur’ânen är skapad.”

Yahyâ bin Ma´în nämnde honom, bad Allâh benåda honom och sade:

”Han dog martyrdöden.”

Han dödades 231 under al-Wâthiqs kalifat eftersom han vägrade säga att Qur’ânen är skapad. al-Wâthiq tog tag i honom och sade: ”Vad säger du om Qur’ânen?” Han svarade: ”Allâhs tal.” Han frågade: ”Skall du se din Herre på Domedagen?” Han svarade: ”Beskådningen av Honom har rapporterats.” al-Wâthiq kallade på ett svärd och sade: ”Ingen går upp när jag går upp till honom. Jag räknar med belöning för varje steg som jag tar till denna hedning som dyrkar en Herre som inte vi dyrkar och beskriver Honom med egenskaper som vi inte känner till.” Han befallde att han sattes ned fastkedjan på en lädermatta, att hans huvud bands fast och att de höll i honom. Sedan halshögg han honom. Han befallde att hans huvud togs till Bagdad.

Dja´far bin Muhammad as-Sâ’igh sade:

”Mina ögon såg – må de annars bli blinda – och mina öron hörde – må de annars bli döva – att Ahmad bin Nasr al-Khuzâ´îs huvud sade efter halshuggningen: ”Det finns ingen sann gud utom Allâh!”