Halsen får inte strykas under tvagningen

Halsen är ingen kroppsdel som skall strykas i samband med tvagningen tvärtemot de andra omnämnda kroppsdelarna. Därför anser jag det inte vara tillåtet att stryka halsen under tvagningen så länge det inte finns ett specifikt och lämpligt bevis för det. Ett sådant bevis finns emellertid inte, vilket författaren poängterade. Allt annat är en föreskrift utefter eget tycke, vilket inte är tillåtet. Dock är det ett måste att vrida på ringen om den är åtsittande.