”Hälsa profeten från mig”

Fråga: När någon vill besöka profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav säger en annan till honom ”Hälsa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från mig”. Har det någon grund?

Svar: Fri är Allâh från brister! Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be för min hyllning; er bön om hyllning når mig var ni än är.”1

Du behöver inte be någon göra det för dig. Oavsett om du är i Öst eller Väst så får du hälsa på honom. Din bön om hyllning och hälsning kommer att nå honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ´Alî bin al-Husayn såg en man komma till ett tomrum vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav för att tillbe varefter han förbjöd honom och sade:

”Låt mig berätta för er en hadîth som jag hörde från min fader som berättade från min farfar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gör inte min grav till en plats som besöks regelbundet och gör inte era hem till gravar. Be för min hyllning; er bön för min hyllning når mig var ni än är.”

Det finns ingen skillnad mellan dig och personen i Andalusien.”2

Det vill säga oavsett om du står här i tomrummet eller i Andalusien och ber om hyllning för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så kommer Allâh låta honom få reda på det och hälsa tillbaka tio gånger. Må Allâh hylla och sända fred över Muhammad. Allâh har underlättat det för oss. Vi behöver inte resa till al-Madînah för att hälsa på sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh har underlättat det för oss så att vi kan be Honom hylla och sända fred över honom varsomhelst.

1Abû Dâwûd (2042).

2Abû Ya´lâ (469), ´Abdur-Razzâq (7826) och Ibn Abî Shaybah (7542). Stark enligt al-Albânî i ”Tahdhîr-us-Sâdjid” (9).