Hälsa och vinka

Fråga: Är det tillåtet att från långt håll hälsa med både fredshälsning och vinkning?

Svar: Ja. Syftet är att han vet att du hälsar till honom. Han hör ju inte dig. Nöj dig inte med att vinka. Fredshälsa också till honom så att han vet att du hälsar till honom.