Hälsa och skaka hand

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/451)

Ismâ´îl bin Zakariyyâ återberättade från Abû Dja´far al-Farrâ’, från ´Abdullâh bin Yazîd, från al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Hälsningen fulländas av att du skakar hand med din broder.”

Uttalandet är en följeslagares, och inte profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ord, vilket är korrekt. Ismâ´îl bin Zakariyyâ var pålitlig och användes som förstahandsåterberättare av al-Bukhârî och Muslim. Hans rapportering är således mer autentisk än den som Hammâd återberättar från Shu´ayb. Resten av återberättarna i berättarkedjan är också pålitliga. Alltså är berättarkedjan autentisk och uttalandet från en följeslagare.