Hälsa inte Râfidhah med fredshälsningen

Fråga: Vi har arbetskamrater som är idoldyrkande Râfidhah. Får vi hälsa dem med fredshälsningen för att attrahera dem?

Svar: Nej. Hälsa inte dem med fredshälsningen. Inled inte fredshälsningen med dem. Om de hälsar er med fredshälsningen så får ni hälsa tillbaka.