Håll er helt borta från Hizbiyyûn

Jag råder att man håller sig borta från Hizbiyyûns föreläsningar, möten, moskéer och till och med ´Îd-böner. Det spelar ingen roll om ni är tre stycken som ber den utmed Sunnah utan att Hizbiyyûn och innovatörerna styr er. Lov och pris tillkommer Allâh för att Sunnah har spridits till stora delar av Jemen. Jag säger till er:

قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ

”Måtte ni gå under i ert ursinne!”1

Vi kommer att hålla oss borta från era moskéer och böneplatser till dess att ni återvänder till Sunnah och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Låt den som kan mest Allâhs skrift leda folket i bönen. Om de kan lika mycket har den som kan mest Sunnah företräde.”

13:119