Håll er borta från al-Ikhwân al-Muslimûn

Jag tycker om Shaykh al-Albânîs (rahimahullâh) exempel på al-Ikhwân al-Muslimûns kall när han säger att de trampar vatten och står på samma ställe.

Bröder! Akta er för dem! Akta er för att arbeta med dem! Jag svär vid Allâh att det är en förnedring att en Sunnî undervisar vid sidan av dem.