Håll dig till Salafs böcker

Fråga: Ni vet hur många böcker och verk det finns i dag inom samtliga ämnen. Skulle ni kunna rekommendera oss de viktigaste böckerna inom samtliga ämnen?

Svar: Först och främst omfattar jag inte alla ämnen och inte heller omfattar jag allt skrivet i ett ämne. I så fall tynger inte Allâh en själ mer än vad den klarar av.

Dock skall jag ge ett allmänt råd. Håll er till de tidiga lärdas böcker. De förstas böcker. De är mer välsignade. De är mer bemästrande. De härrör från tron. De var däremot inte felfria.

Enligt mig är dagens flesta böcker ytliga. Det finns ingen djupt rotad kunskap i dem. Om du hämtar den högsta rangens doktor ser du att han är tom. Dessa människor är ytliga. I helhet kan de bara citera och även då är citaten kanske inte verifierade och de är kanske till och med förvrängda. Ty de saknar kunskap om många betydelser. De citerar bara och blandar ihop saker och ting. Jag råder studenterna i allmänhet att hålla sig till de tidiga lärdas böcker. De är mer välsignade. De har mindre tillgjordhet. De talar mindre. Dagens författare kan skriva två sidor om något och det enda du lär dig är två rader. I de tidiga lärdas böcker finns en välsignelse därför att de inte var tillgjorda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De tillgjorda har gått under.”

Du kan finna hur en doktorandavhandling består av tio sidor om två åsikters argument medan de tidiga lärda, som författarna till ”al-Mughnî” och ”Sharh al-Muhadhdhab”, behövde bara två sidor till det. Jag råder studenterna att lägga ned vikt vid de tidiga lärdas böcker.

Fråga: Vilken Fiqh-bok skall vi välja?

Svar: En bok som Ibn Qudâmahs ”al-Mughnî” och an-Nawawîs ”Sharh al-Muhadhdhab”. Det är vad jag vet. Det kanske finns andra böcker som jag inte känner till.