Håll dig till Qur’ânen och ignorera andra religioner

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (2/70-71)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ

”Döm mellan dem på grundval av det som Allâh har uppenbarat och ge inte efter för deras önskningar med den sanning som du har fått ta emot.”1

Döm dem med Qur’ânen som Allâh har uppenbarat för dig, ty den innehåller allt som Han har föreskrivit för Sina slavar i de tidigare skrifterna.

وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ

”… och ge inte efter för deras önskningar…”

Det vill säga de tidigare religionanhängarnas lustar.

Här förbjuds profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att följa Bokens folks lustar och avvika från den sanning som Allâh har uppenbarat för honom. Alla religionsanhängare vill att saker och ting ska skötas som de vill och utifrån deras förfäders normer, om så deras normer är falska, avskaffade och förvrängda från den dom som Allâh har uppenbarat för Sina profeter, däribland steningen som de hade förvrängt i Allâhs skrifter.

15:48