Håll dig till grunderna och akta dig för de oklara

Fråga: Det finns många kallare i dag som tillskriver sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Vi skulle vilja att ni rekommenderar oss vissa kallare och Mashâyikh vilkas band och böcker vi skall lyssna på och läsa.

Svar: Håll er till Allâhs skrift, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs böcker som är utspridda bland er nu. Läs Qur’ân-tolkningar som är skrivna av Ibn Djarîr at-Tabarî (rahimahullâh), Ibn Kathîr, as-Sa´dî, al-Baghawî och dylika Qur’ân-tolkningar av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

Håll inte fast för mycket vid kassettband. Titta inte på dessa kanaler. Salaf sade:

”Denna kunskap är religion; titta därför vem ni tar er religion ifrån.”

Ta er religion först och främst från de fundamentala källorna; Allâhs skrift, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah som al-Bukhârîs ”as-Sahîh”, Muslim ”as-Sahîh”, Abû Dâwûds ”as-Sunan”, an-Nasâ’îs ”as-Sunan” och dylikt. Likaså at-Tirmidhîs ”al-Djâmi´” i vilken han påpekar trosläror.

Ni skall dessutom läsa al-Khallâls ”as-Sunnah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”, al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” och Imâm Ahmads, Abû Hâtims och andras ”Usûl-us-Sunnah”. Dessa är de fundamentala källorna som muslimen måste ta sin troslära ifrån. Han skall anta den och känna sig lugn och säker på att den är sann – om Allâh vill!

Om ni verkligen måste lyssna på kassettband skall ni lyssna på Shaykh al-Albânî (rahimahullâh), Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn och deras bröder och elever som är kända för Sunnah och Salafiyyah och att de är klockrena.

Vad gäller de oklara, är det bekvämare, sundare och säkrare för er att ni håller er borta från dem så att ni inte avviker.