Håll dig till din trosfrände

Jesus Syraks vishet 37:12

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

12Nej, håll dig till den gudfruktige,

den som du vet följer buden,

som har samma sinnelag som du

och som lider med dig om du råkar i svårigheter.