Hälften av paradisets invånare är från profetens samfund

Muslim rapporterade att Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) skall säga: ”Âdam!” Då säger han: ”Jag besvarar Ditt kall och ber om Din hjälp och det goda ligger i Dina två händer.” Han skall säga: ”Ta ut de sända till Elden.” Då säger han: ”Vilka är de sända till Elden?” Han skall säga: ”999 av 1000.” Det är då barnet blir gråhårigt.

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

”Och varje havande kvinna i sin förskräckelse föda fram sitt foster i förtid, och människorna skall ses [ragla som] druckna, fastän de inte är druckna; nej, [det är rädslan för] Allâhs stränga straff [som driver dem från vettet].”1

De blev besvärade av det och sade: ”Allâhs sändebud! Vem av oss är den där mannen?” Han sade: ”Gläd er! Det är tusen från Ya’djûdj och Ma’djûdj och en från er. Jag svär vid Honom i vars hand min själ är att jag hoppas att ni utgör en tredjedel av paradisets invånare.” Vi lovprisade Allâh och förstorade Honom. Därefter sade han: ”Jag svär vid Honom i vars hand min själ är att jag hoppas att ni utgör hälften av paradisets invånare. Ni i förhållande till samfunden är som de vita hårstråna på den svarta tjuren eller som en utstickande defekt på åsnans framben.”2

Ibn Mâdjah och at-Tirmidhî rapporterade via Buraydah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradisets folk är 120 rader. 80 av dem tillhör detta samfund och 40 tillhör de andra samfunden.”3

När följeslagarna frågade ”Vem av oss är den där mannen?” som inte kommer att träda in i Elden,  trodde de att det handlade om dem. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det är tusen från Ya’djûdj och Ma’djûdj och en från er.”

Profeten befallde dem att glädjas då alla tusen som hamnar i Elden är från andra samfund och att endast en person från detta samfund hamnar i Elden.

1 22:2

2 al-Bukhârî (3170).

3 at-Tirmidhî (2546) och Ibn Mâdjah (4362). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3462).