Häl mot häl

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”De (Ahl-us-Sunnah) anser att man skall komma snabbt till de obligatoriska bönerna.”

Det vill säga tidigt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade till det och att man ber i första raden. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall ni inte rada upp er som änglarna? De fyller först den första raden och sedan nästa och står i raka led.”1

Detta brister till och med studenterna i. De kommer inte tidigt till bönerna. De lägger ingen vikt vid att be i den första raden. De står inte i raka led och de fyller inte mellanrummen. Det är en mycket svår företeelse. Jag svär vid Allâh att den orsakar oenighet och splittring i samfundet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Rätta till era rader så att inte Allâh skiljer mellan era ansikten.”

Det vill säga så att Han inte sätter hat och agg i deras själar för att de slarvar med denna befallning. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade befalla dem att rätta till raderna. De bad i raka rader med hälarna intill varandra. Han befallde dem att fylla mellanrummen i raderna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att djävlarna rör sig i mellanrummen. Vad tror du djävulen gör om han går mellan dig och din broder i raden? Varför skall han komma mellan er? För att distrahera och störa dig.

Jag svär vid Allâh att jag har träffat ungdomar som ber med hälarna intill varandra. Du finner hur du ber lugnt och harmoniskt. Om en person tar avstånd och lämnar ett avstånd mellan sig och sin broder kommer djävulen in där. Det bidrar med glömska, distrahering och skilda ansikten.

Måhända någon förvånas över och fördömer detta. Hur skall du stå häl mot häl med din broder? När Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade hadîthen om häl mot häl sade han:

”Om du hade velat göra det i dag skulle du sett hur de flyr som en motspänstig mula.”2

Skydd sökes hos Allâh! Bröder! Uppmana varandra till denna Sunnah. Det är vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah som han uppmanade till och som praktiserades av hans följeslagare.

1Ahmad (5/101) och Muslim (430).

2Ibn Abî Shaybah (3524). Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (31).