Hål i byxorna

Imâm Sulaymân bin ´Alî al-Mardâwî (d. 885)

al-Insâf (1/456)

Den aktuella meningsskiljaktigheten åsyftar fall som sker oavsiktligt. Skulle någon avtäcka lite av sin blygd avsiktligt, är bönen ogiltig enligt rättsskolans mest korrekta åsikt. Enligt rättsskolans mest korrekta åsikten refererar liten mängd till den mängd som enligt sed anses vara liten.