Hâkimiyyah innefattas av Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ur-Rubûbiyyah

Fråga: Innefattas Tawhîd-ul-Hâkimiyyah av Tawhîd-ul-Ulûhiyyah, Tawhîd-ur-Rubûbiyyah eller bådadera?

Svar: Bådadera. När det kommer till att Allâh påbjuder, förbjuder och lagstiftar, så hamnar det under Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Och när det kommer till att dyrka Allâh genom att verkställa Hans föreskrift och underkasta sig Hans befallning, så hamnar det under Tawhîd-ul-Ulûhiyyah.