Hafsah bint Sîrîn

Hafsah bint Sîrîn. Umm-ul-Hudhayl al-Ansâriyyah, Faqîhah.

Hon rapporterade från Umm ´Atiyyah, Umm-ur-Râ’ih, sin ägare Anas bin Mâlik och Abûl-´Âliyah.

Från hennes rapporterade hennes broder Muhammad, Qatâdah, Ayyûb, Khâlid al-Hadhdhâ’, Ibn ´Awn och Hishâm bin Hassân.

Det rapporteras att Iyâs bin Mu´âwiyah sade:

Jag har inte träffat någon som jag tycker är bättre än hon.”

Han sade också:

Hon var tolv år när hon hade memorerat Qur’ânen. Hon blev sjuttio år.”

När al-Hasan och Ibn Sîrîn kom på tal sade han:

Jag personligen tycker inte att någon var bättre än hon.”

Mahdî bin Maymûn sade:

I trettio år gick Hafsah bint Sîrîn inte ur sin böneplats förutom när hon skulle sova middag eller utföra naturligt behov.”

Hon dog efter 100.