Hadîtherna skall framföras ordagrant

Abû Bakr al-Muqri’ underrättade oss: Ahmad as-Sûsandjirdî underrättade oss: Abû Bakr bin Bukhayt underrättade oss: Muhammad bin ´Îsâ berättade för oss: Abû Bakr al-Marrûdhî berättade för oss:

”Jag frågade Ahmad bin Hanbal om hadîtherna om Allâhs egenskaper, beskådningen, nattfärden och tronen som negeras av Djahmiyyah. Han autentiserade dem och sade: ”Samfundet har accepterat dem. Rapporteringarna skall framföras som de har kommit.”