Haditherna om Satans horn i Öst

Ahmad al-Ghumârî sade:

Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer:

1 – En typ är känd för det namnet. De har beskrivits som tillgjorda och extrema i religionen och att vi skall se ned på våra böner och fasta i jämförelse med deras böner och fasta.

2 – Dagens vilsna (ملاحدة العصر). De har beskrivits som dumma och unga och kännetecknas av rakade huvuden.

När Satans horn dök upp i Nadjd mot slutet av 1000-talet och hans prövning blev utspridd, tillämpade alla lärde de hadîtherna på honom och hans anhängare, ty denna sorts avvikande Khawâridj hade inte funnits innan.”1

För det första: Alla rapporteringar om Satans horns uppkomst i Öst återberättas av ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). I vissa formuleringar tolkas Öst konkret som Irak. Därmed annulleras de vilsnas tillämpning av hadîthen på folket på den Arabiska halvön. Jag skall nämna alla formuleringar från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) för att avslöja falskheten som bärs av författaren och hans jämlikar när de anklagar höglänningarna falskt.

1 – al-Bukhârî, Muslim och Ahmad rapporterade via Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster:

Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Muslim rapporterade via Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod vid Hafsahs dörr och pekade österut:

Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Han sade det två tre gånger. ´Ubayd bin Sa´îd (en av Muslims lärare) sade i sin formulering:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod vid ´Â’ishahs dörr.”

Ahmad rapporterade:

Han stod vid ´Â’ishahs dörr.”

2 – Mâlik, Ahmad och al-Bukhârî rapporterade från ´Abdullâh bin Dînâr som berättade att han hörde Ibn ´Umar säga:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade österut och sade: ”Därifrån kommer prövningarna. Därifrån kommer prövningarna. Därifrån kommer prövningarna, där Satans horn uppstår.”

Ahmad, al-Bukhârî, Muslim och at-Tirmidhî rapporterade via az-Zuhrî, från Sâlim, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig bredvid predikstolen och sade:

”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Hos al-Bukhârî står det:

Därifrån kommer solens kant.”

Hos Muslim står det:

Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Hos at-Tirmidhî står det:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig på predikstolen, pekade österut och sade: ”Därborta ligger ett land av prövningar, där Satans horn (eller solens kant) uppstår.”

at-Tirmidhî sade:

Hadîthen är god och autentisk.”

3 – Ahmad och Muslim rapporterade via Handhalah, från Sâlim, från Ibn ´Umar som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade österut och sade: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Det är Ahmads formulering. I en annan av hans formuleringar sade Ibn ´Umar:

Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Berättarkedjan är autentisk. Alla dess återberättare är al-Bukhârîs och Muslims män.

Formuleringen består av en tydlig kuriosa då den klargör att prövningarna skall uppstå i Irak och inte i arabernas högland (نجد العرب). Det avvisar de vilsna som påstår att hadîthen åsyftar arabernas land.

4 – Ahmad och Muslim rapporterade via ´Ikrimah bin ´Ammâr, från Sâlim, från hans fader, från Ibn ´Umar som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut ur ´Â’ishahs hus och och sade: ”Otrons kulmen kommer därifrån, där Satans horn uppstår.” Det vill säga Öst.”

5 – Muslim rapporterade via Ibn Fudhayl, från hans fader som berättade att han hörde Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar säga:

Irakier! Så mycket ni frågar om små synder och så mycket ni gör stora synder! Jag hörde ´Abdullâh bin ´Umar säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Prövningen kommer därifrån, där Satans horn uppstår” och pekade mot öster.” Ni halshugger varandra. Allâh sade bara för att Mûsâ hade råkat döda en egyptier:

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

Du dödade en man. Vi befriade dig från ångesten men prövade dig med prövningar.”2

6 – Ahmad, al-Bukhârî och at-Tirmidhî rapporterade via Ibn ´Awn, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Jag tror att han sade efter den tredje gången: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

7 – Ahmad rapporterade via ´Abdur-Rahmân bin ´Atâ’, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Välsigna vårt Levanten och vårt Jemen! Allâh! Välsigna vårt Levanten och vårt Jemen!” En man sade: ”Och vårt Öst.” Han sade: ”Därifrån uppstår Satans horn. Där finns nio tiondelar av all ondska.”

Hos at-Tabarânî står det:

Allâh! Välsigna vårt Levanten och vårt Jemen! Allâh!” En man sade: ”Och vårt Öst, Allâhs sändebud!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten och vårt Jemen! Allâh!” En man sade: ”Och vårt Öst, Allâhs sändebud!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten och vårt Jemen! Allâh! Därborta uppstår Satans horn. Där finns nio tiondelar av all otro och obotlig sjukdom.”

8 – Ahmad rapporterade via Bishr bin Harb som berättade att han hörde Ibn ´Umar berätta att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Allâh! Välsigna vårt Madînah, vår Sâ´ och vår Mudd, vårt Jemen och vårt Levanten!” Därefter vände han sig mot Öst och sade ”Därifrån uppstår Satans hord, där finns jordbävningar och prövningar.”

9 – Mâlik berättade att han fick reda på att när ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) skulle bege sig till Irak sade Ka´b al-Ahbâr till honom:

Res inte dit. Där finns nio tiondelar av all magi och obotlig sjukdom.”

al-Khattâbî sade:

Ett horn (القرن) är en generation av människor som kommer efter att den företrädande har gått bort. Ormens horn (قرن الحية) är en idiom för beklagliga följder.”3

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

Andra sade att österlänningarna var hädare på den tiden varför han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar skall komma därifrån, vilket också hände. Den första prövningen uppstod i Öst och medförde splittring bland muslimerna. Satan älskar ju sådant och gläds av det. Även innovationer uppstod där. al-Khattâbî sade:

Den som är i Madînah har sitt högland (نجد) från Iraks håll med omnejd. Det räknas som öst om Madînah. Nadjd betyder högland medan dess motsats är dalsänka (غور). Tihâmah tillhör dalsänkan och Makkah tillhör Tihâmah.”

Det klargör att ad-Dâwûdî hade fel när han sade att Nadjd ligger mot Iraks håll eftersom det får en att tro att Nadjd är en särskild plats. Det stämmer nämligen inte. All upphöjd terräng i förhållande till närliggande område kallas för ”Nadjd” medan dess motsats kallas för ”dalsänka” (غور).”4

1Mutâbaqat-ul-Ikhtara´ât al-´Asriyyah, sid. 76

220:40

3Fath-ul-Bârî (13/58).

4Fath-ul-Bârî (13/58).